Art. 24. - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. - Dz.U.1984.45.242 - OpenLEX

Art. 24. - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.45.242

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1990 r.
Art.  24.
1.
(uchylony).
2.
(uchylony).
3. 1
Osoba zagraniczna, która wykonuje albo w imieniu której są wykonywane roboty budowlane lub montażowe na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jest obowiązana ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem tych robót w polskim zakładzie ubezpieczeń.
1 Art. 24 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.89.30.160) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 maja 1989 r.