Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie tymczasowego ustroju wady szkolnych na Ziemi Wileńskiej.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje;
§  1. Moc obowiązującą ustawy z d. 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) rozciąga się na tereny, wskazane w art. 1 i 8 ustawy o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. r. 1922, № 26, poz. 213).
§  2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.