Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.47.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 12 czerwca 1919 r.
o tymczasowym dodatku do poborów oficerów i żołnierzy i o dodatkach dla ich rodzin.

Art.  1.

Do czasu ostatecznego uregulowania płac osób wojskowych łącznie z zaprowadzeniem nowej polskiej waluty przyznaje się osobom wojskowym z dn. 1 kwietnia r. b. następujące nadzwyczajne miesięczne dodatki:

a)

szeregowym:

szeregowcom bez stopnia

mk

15.-

starszym żołnierzom

"

16.50

sekcyjnym (kapralom)

"

33.-

plutonowym

"

45.-

sierżantom (wachmistrzom)

"

51.-

starszym sierżantom (starszym wachmistrzom)

"

75.-

podchorążym

"

105.-

b)

podoficerom zawodowym oraz podoficerom, którzy mają za sobą 3 lata służby podczas wojny:

plutonowym

"

69.-

sierżantom (wachmistrzom)

"

81.-

starszym sierżantom (starszym wachmistrzom)

"

94.-

c)

oficerom i urzędnikom wojskowym:

podporucznikom

mk.

200.-

porucznikom

"

300.-

kapitanom (rotmistrrom)

"

350.-

majorom

"

270.-

podpułkownikom

"

275.-

pułkownikom

"

355.-

generałom podporucznikom

"

395.-

generałom porucznikom

"

230.-

generałom komenderującym

"

200.-

Art.  2.

Na wyekwipowanie przyznaje się oficerom jednorazowo kwotę mk. 1.500, upoważniając jednocześnie Ministerstwo Spraw Wojskowych do zastąpienia tej całej kwoty lub jej części materjałami i ekwipunkiem w naturze.

Art.  3.

Podoficerowie wymienieni w art. 1 b) otrzymywać będą od 1 czerwca po 120 mk. miesięcznie dla żony i po 30 mk. dla każdego dziecka; w razie służby poza garnizonem - 50 mk. miesięcznie na mieszkanie dla rodziny. Nie otrzymują zaś dotychczasowych zasiłków dla rodzin z kas powiatowych, ani dotychczasowych dodatków na dzieci przy żołdzie, ani t. zw. sustentacji.

Art.  4.

Oficerowie żonaci bez różnicy stopnia otrzymywać będą od 1 czerwca miesięcznie dla żony 200 mk. i na każde dziecko po 40 mk., w razie służby poza garnizonem - 150 mk. miesięcznie na mieszkanie dla rodziny; nie otrzymują zaś dotychczasowych dodatków na żonę i dzieci przy gaży oraz t. zw. sustentacji.

Art.  5. 1

(uchylony).

Art.  6.

Odnośnie do strawnego z dodatkiem oficerowie na froncie mają być traktowani na równi z pobytem w wielkich miastach.

Art.  7.

Wszyscy podoficerowie i szeregowcy, pełniący służbę kancelaryjną i pobierający strawne, otrzymują dodatek do strawnego w wysokości 50%.

Art.  8.

Wydanie przepisów wykonawczych do powyższej ustawy poucza się Ministerstwu Spraw Wojskowych.

1 Art. 5 uchylony przez art. 63 ustawy z dnia 29 października 1920 r. ustawy o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.