Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1920 r.
w przedmiocie tymczasowego zajęcia składów kolejowych na Placu Broni w Warszawie.

Na mocy art. 21 i 24 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych (Dz. Pr. Nr 14 19 p. 162) Rada Ministrów zarządza co następuje:
Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do tymczasowego zajęcia na okres do lat trzech składów kolejowych na Placu Broni w Warszawie, należących do Towarzystwa warszawskiego składów towarowych.