Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.12.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie tymczasowego wykonania władzy ustawodawczej.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy:
Do czasu zwołania Sejmu konstytucyjnego na zasadach, wskazanych w Naszem orędziu z dnia 7 października 1918 roku, rozporządzenia z mocą ustawy będą wydawane przez Nas pod odpowiedzialnością Rady Ministrów. Tracą one moc obowiązującą, o ile nie będą przez Rząd przedstawione na pierwszem posiedzeniu najbliższego Sejmu dla uzyskania Jego sankcji.

Dan w Warszawie, dnia 15 października 1918 roku.