§ 3. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  3.
Działalność komisarza rozciągać się może na jedną lub więcej kas chorych. W tym ostatnim wypadku siedzibę komisarza wyznacza główny urząd ubezpieczeń na wniosek właściwego okręgowego urzędu ubezpieczeń (§ 2).