§ 2. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  2.
Komisarza powołuje i zwalnia główny urząd ubezpieczeń na wniosek okręgowego urzędu ubezpieczeń, wykonywującego nadzór nad daną kasa chorych. Dyrektor tego okręgowego urzędu jest bezpośrednią władzą przełożoną komisarza.