§ 18. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  18.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.