§ 17. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  17.
Do czasu zastosowania do istniejących obecnie związków kas chorych przepisów, zawartych w art. 47 do 51 i 53 do 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 635), przepisy niniejszego rozporządzenia będą mały odpowiednie zastosowanie do tych związków z leni zastrzeżeniem, że wszelkie uprawnienia, przewidziane dla okręgowego urzędu ubezpieczeń przysługują głównemu urzędowi ubezpieczeń.