Art. 5. - Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.
Art.  5.

Upoważnia się Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu do wydawania w drodze rozporządzeń przepisów szczegółowych, dotyczących sposobu prowadzenia rachunków przejściowych (art. 3).