Art. 3. - Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.
Art.  3.

Różnice kursowe, powstałe z przerachowania według zasad, dotychczas stosowanych, należności i zobowiązań w walutach obcych, nie spłaconych w ciągu danego roku operacyjnego, mogą być przeniesione w całości lub części na utworzony specjalnie na ten cel rachunek przejściowy różnic kursowych.