Art. 2. - Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.
Art.  2.

Papiery wartościowe, nabyte w latach, poprzedzających dany rok operacyjny, mogą być przyjęte do bilansu po cenie, przyjętej do bilansu roku poprzedniego; zaś papiery wartościowe, nabyte w ciągu danego roku operacyjnego, po cenie ich nabycia. Gdy chodzi o papiery, notowane na giełdzie, mogą być one przyjęte również i po cenie niższej, jednak nie niższej od przeciętnego kursu giełdowego z ostatniego miesiąca przed dniem zamknięcia bilansu.