Art. 1. - Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.
Art.  1.
(1)
Osoby prawne, obowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych, wszelkiego rodzaju instytucje kredytowe oraz domy bankowe mogą przy sporządzaniu bilansów, niezależnie od przepisów, obecnie w tym względzie obowiązujących, stosować ustalone niniejszą ustawą zasady wyjątkowe.
(2)
Ustawa niniejsza nie rozciąga się na spółki firmowe i firmowo-komandytowe, z wyjątkiem spółek takich, które prowadzą przedsiębiorstwa bankowe.