§ 1. - Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.
§  1.
Na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i bracławskiego Ziemi Wileńskiej stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 listopada 1919 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych (Dz. U. R. P. № 89, poz. 487).