Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 grudnia 1921 r.
w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 1148 ustawy lekarskiej (ros. Zbiór Praw tom XIII, wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 listopada 1919 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych (Dz. U. R. P. № 89 poz. 487).
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.