Tymczasowa siedziba Sądu Najwyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 1945 r.
o tymczasowej siedzibie Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) zarządzam, co następuje:
Ustanawia się tymczasową siedzibę Sądu Najwyższego w Łodzi.
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości określi termin przeniesienia Sądu Najwyższego z powrotem do stałej siedziby w Warszawie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.