Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.15.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie tworzenia armji narodowej.

Aby wzmocnić corychlej armję narodową w chwili tak poważnej i dla Ojczyzny nadzwyczaj doniosłej, postanowiliśmy i stanowimy:
Art.  1.

Powołać wszystkich zdatnych do broni oficerów - polaków tak z obcych wojsk, jak i w kraju się już znajdujących.

Art.  2.

Rozkazać przyjmowanie ochotników na całym obszarze polskim bez ograniczeń, a wiec tak z grona starszych już wysłużonych żołnierzy, jak i z młodszych roczników.

Art.  3.

Wypełniać formacje linjowe polskie przejęte z wojsk austrjackich żołnierzem własnym i tworzyć z nich wyższe jednostki bojowe.

Art.  4.

Rozpocząć natychmiast tworzenie w odnośnych okręgach wojskowych tak pułków, jak i szwadronów ochotniczych.

Dan w Warszawie, dnia 4 listopada 1918 roku.