Art. 9. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  9.

Postanowienia artykułu 7 nie dotyczą:

1)
przywilejów przyznanych, lub które mogą być przyznane w przyszłości przez jedną ze-Stron Układających się w, obrocie pogranicznym z krajami sąsiedniemi;
2)
specjalnych ułatwień, wynikających z unji celnej lub gospodarczej;
3)
przejściowego systemu celnego między Polską a Niemiecką częściami Górnego Śląska;
4)
korzyści i ułatwień specjalnych, które już istnieją lub mają być ustanowione w przyszłości w sprawach taryfalnych i wogóle we wszelkich innych sprawach handlowych, pomiędzy Turcją, a krajami, które się oddzieliły od Cesarstwa Otomańskiego w roku 1923.