Art. 7. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  7.

Wszystkie produkty gleby lub przemysłu, pochodzące lub przybywające z terytorjum celnego jednej ze Stron Układających się, które są wwożone na terytorjum celne drugiej, i przeznaczone bądź do spożycia, bądź reekspedycji lub tranzytu będą podlegały podczas trwania niniejszej Umowy traktowaniu przyznanemu narodowi najbardziej uprzywilejowanemu. W szczególności nie będą ona w żadnym razie mogły podlegać opłatom innym lub wyższym od tych, które obciążają produkty lub towary narodu najbardziej uprzywilejowanego.

Wwóz przeznaczony do jednej ze Stron Układających się nie będzie obciążony przez drugą Stroną, opłatami lub poborami innemi lub wyższemi, niż te, które są pobierane przy wywozie tych samych przedmiotów do kraju, najbardziej pod tym względem uprzywilejowanego.