Art. 6. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  6.

Okręty lub statki pod banderą, jednej ze Stron Układających się, które wpłyną z balastem lub ładunkiem do wód i portów, zależnych od drugiej Strony, lub które z nich odpłyną, - bez względu na punkt wyjścia lub przeznaczenia, nie będą podlegały zarówno przy wejściu jak i wyjściu i tranzycie żadnym cłom, lub opłatom jakiejkolwiekbądź nazwy, pobieranym w imieniu i ..na korzyść Państwa, prowincji, gmin, lub wszelkich innych ciał, - innym lub wyższym, niż te, które są obecnie lub mogą być w przyszłości nałożone na okręty lub statki krajowe. Ładunki ich, niezależnie od pochodzenia nie będą opłacały innych lub wyższych opłat wwozowych, oraz nie będą podlegały innym ciężarom, niż gdyby były one wwożone pod banderą narodową. Pasażerowie i ich bagaże będą tak traktowani, jak gdyby podróżowali lub były przewożone pod banderą narodową.

Co się tyczy ustawiania okrętów, ich załadowania i wyładowania w portach, na redach w przystaniach oraz basenach nie przyznano przez jedną z Układających się Stron okrętom narodowym żadnego przywileju ani ułatwienia, któreby nie były również przyznane w takim samym wypadku okrętom drugiej Strony.

Poprzednie zarządzenia nie stoją na przeszkodzie, aby każda ze Stron Układających się zachowała wyłącznie dla bandery narodowej żeglugę przybrzeżną, rybołówstwo w wodach terytorjalnych, również jak i holownictwo i inne służby portowe.

Okręty i statki, żeglujące pod banderą jednej ze Stron Układających się i będące w posiadaniu papierów okrętowych i dokumentów, przewidzianych przez ustawy kraju tej bandery, będą z mocy samego prawa uznane za posiadające obywatelstwo powyższego kraju na wodach terytorjalnych, wodach wewnętrznych i portach drugiej Układającej się Strony, bez obowiązku dostarczania innych udowodnień.

Świadectwo pojemności, wydane okrętom i statkom każdej ze Stron Układających się, według metody Moorsoma. będą odnośnie uznawane w sposób, który zostanie określony później, po wymianie przepisów, dających się zastosować w tej sprawia.