Art. 12. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  12.

Opłaty i pobory wewnętrzne pobierana na rachunek Państwa, prowincji, gmin, lub jakichkolwiek bądź ciał, którym podlegają lub będą podlegały produkcje, fabrykacja towaru lub spożycie jakiegokolwiek artykułu na terytorjum jednej ze Stron Układających się nie będą mogły obciążać produkty, towary lub artykuły drugiej Strony w sposób większy lub bardziej uciążliwy, niż produkty, towary lub artykuły krajowe tego samego gatunku.