Art. 10. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  10.

Tak długo, jak pozostaną w mocy na terytorjum Układających się. Stron zarządzenia, ograniczające wywóz kapitałów, każda z tych Stron będzie zezwalać spółkom i firmom drugiej, oraz spółkom i firmom krajowym, w których uczestniczy kapitały tej drugiej Strony, na wolny wywóz ze swego kraju, nie naruszajcie postanowień art. 1 № 6 sum niezbędnych dla opłaty dywidend, kuponów, obligacji lub akcji, odsetek, spłaty pożyczek lub innych długów, jak również dla zakupu towarów.