Art. 25. - Turcja-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Ankara.1931.08.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.753

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 1977 r.
Artykuł  XXV.

Niniejsza konwencja zawartą jest na rok. Będzie ona ratyfikowana i wejdzie w życie po trzydziestu dniach od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, co nastąpi w Warszawie.

Jeżeli nie zostanie wymówioną na trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia, będzie ona przedłużona milcząco, przyczem każda ze Stron zastrzega sobie prawo wypowiedzenia jej w każdej chwili, aby po trzech miesiącach przestała obowiązywać.

NA DOWÓD CZEGO, Pełnomocnicy wyżej wymienieni, w należyty sposób do tego upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję i wycisnęli na niej swe pieczęcie.

Sporządzono w Angorze w dwóch egzemplarzach, dnia 29 sierpnia 1931 r.

PROTOKÓŁ PODPISANIA. 2 (uchylony).

LISTA A. 3 (uchylona).

LISTA B. 4 (uchylona).

Załącznik C. 5 (uchylony).

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, protokółem podpisania, Listami A i B oraz aneksem C, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 31 maja 1932 r.

2 Protokół podpisania uchylony przez art. 1 Protokołu z dnia 23 kwietnia 1931 r. (Dz.U.77.22.93) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 14 lipca 1977 r.
3 Lista A. uchylona przez art. 1 Protokołu z dnia 23 kwietnia 1931 r. (Dz.U.77.22.93) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 14 lipca 1977 r.
4 Lista B. uchylona przez art. 1 Protokołu z dnia 23 kwietnia 1931 r. (Dz.U.77.22.93) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 14 lipca 1977 r.
5 Załącznik C. uchylony przez art. 1 Protokołu z dnia 23 kwietnia 1931 r. (Dz.U.77.22.93) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 14 lipca 1977 r.