Art. 27. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  27

Wejście w życie

1. 
Konwencja niniejsza podlega zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdej z Umawiających się Stron.
2. 
Konwencja wejdzie w życie po wymianie notyfikacji stwierdzających, że wymogi prawne obydwu Stron zostały spełnione. Postanowienia niniejszej konwencji będą miały zastosowanie:

a) jeżeli chodzi o podatek pobierany u źródła - do kwot zapłaconych lub zaliczonych osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w danym Umawiającym się Państwie - od 1 stycznia w roku kalendarzowym następnym po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych,

b) jeżeli chodzi o inne podatki - do lat podatkowych zaczynających się w dniu 1 stycznia w roku kalendarzowym następnym po roku, w którym dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.