[Osoby ponoszące odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu] - Art. 1. - Trybunał Stanu. - Dz.U.2022.762 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Osoby ponoszące odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu] - Trybunał Stanu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.
Art.  1.  [Osoby ponoszące odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu]
1. 
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów;
3)
Prezes Narodowego Banku Polskiego;
4)
Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
5)
członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
6)
osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem;
7)
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
2. 
W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie.