§ 12. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 12. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  12.
1.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, określone w umowie, są finansowane na podstawie faktury lub rachunku i miesięcznego zestawienia zawierającego w szczególności ilość, rodzaj oraz datę podjętych działań lub realizacji zadań.
2.
Fakturę lub rachunek, o których mowa w ust. 1, wystawia się na ogólną kwotę za wszystkie podjęte działania lub zrealizowane zadania wymienione w załączonym do niej zestawieniu.