§ 9. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 9. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  9.
Kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla podoficerów zawodowych są realizowane w szczególności w szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia i centrach szkolenia, w kraju lub za granicą.