§ 6. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 6. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  6. 1
1.
Na kurs doskonalący, jeżeli jest wymagany na stanowisku służbowym, żołnierz zawodowy może być skierowany również po wyznaczeniu na to stanowisko.
2.
Skierowanie, na wymagane na danym stanowisku służbowym formy doskonalenia zawodowego, żołnierza wyznaczonego w trybie art. 42d ustawy może nastąpić również po wyznaczeniu na to stanowisko.
1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 października 2016 r. (Dz.U.2016.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.