§ 41. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 41. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  41.
Ocenę sytuacji kadrowej prowadzi się w dwóch etapach:
1)
sprawozdawczo-wykonawczym, realizowanym od dnia 15 października każdego roku w organach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy;
2)
analityczno-decyzyjnym, realizowanym do ostatniego dnia lutego roku następnego w urzędzie Ministra Obrony Narodowej.