§ 31. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 31. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  31.
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, wydaje decyzję o skierowaniu tego żołnierza do wykonywania zadań poza jednostkę wojskową.