§ 24. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 24. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  24.
Zmianę zaszeregowania żołnierza zawodowego do wyższego stopnia wojskowego uważa się za dokonaną po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)
wydaniu decyzji o mianowaniu żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy;
2)
wydaniu decyzji o zmianie zaszeregowania;
3)
stwierdzeniu przez dowódcę jednostki wojskowej, w rozkazie dziennym, daty mianowania oraz zmiany zaszeregowania żołnierza zawodowego.