Art. 3. - Tryb wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1945 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.