Art. 1. - Tryb wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1945 r.
Art.  1.

Uprawnienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ustalone ustawą z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.R.P. Nr 1, poz. 3), przelewa się na Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej.