§ 6. - Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.483

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.