§ 5. - Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.483

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.
§  5.
W przypadkach stwierdzenia czasowego uszkodzenia zdrowia ponowne badanie stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej następuje po upływie czasokresu ustalonego w poprzednim orzeczeniu na wniosek poszkodowanego w trybie przewidzianym w §§ 1-4.