§ 2. - Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.483

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.
§  2.
W razie zakwestionowania w odwołaniu ustalenia stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej, wojewódzka komisja kwalifikacyjna zasięga opinii dwóch lekarzy, wchodzących w skład inwalidzkiej komisji odwoławczej, działającej na podstawie wymienionego w § 1 przepisu ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.