Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.