Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  3.
1. Decyzję w sprawie refundacji organ rentowy wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz okazania dokumentów.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, organ rentowy dokonuje wypłaty refundacji na wskazany we wniosku adres lub konto bankowe.