§ 8. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  8.
1.
Doboru kandydatów dokonuje komisja dla doboru kandydatów na podstawie oceny z egzaminu wstępnego i kwalifikacji osobistych kandydata.
2.
Egzamin wstępny obejmuje:
a)
egzamin pisemny - na temat związany z kierunkiem studiów,
b)
egzamin ustny - z nauki o Polsce i świecie współczesnym,

nadto następujące egzaminy:

1)
na wydziałach technicznych:
a)
egzamin pisemny z matematyki - na wszystkich wydziałach technicznych,
b)
egzamin pisemny z fizyki - na wydziałach technicznych z wyjątkiem wydziałów chemii i architektury,
c)
egzamin pisemny z chemii - na wydziałach chemii i chemii spożywczej,
d)
egzamin z rysunku odręcznego - na wydziałach i kierunkach architektury;
2)
na wydziałach humanistycznych:
a)
na kierunkach filologii - egzamin pisemny z języka obcego zależnie od obranego kierunku,
b)
na kierunku muzykologii - egzamin ustny z teorii muzyki, harmonii oraz form muzycznych w historycznym rozwoju,
3)
na wydziałach matematyczno-przyrodniczych:
a)
egzamin pisemny z matematyki - na kierunkach matematyki, astronomii i fizyki,
b)
egzamin pisemny z chemii - na kierunkach chemii,
c)
egzamin pisemny z biologii - na kierunkach biologii;
4)
na wydziałach leśnych i melioracji rolnych:
a)
egzamin pisemny z matematyki,
b)
egzamin pisemny z biologii;
5)
na wydziałach lekarskich, weterynaryjnych, rolnych, zootechnicznych, ogrodniczych i mleczarskim oraz na oddziałach stomatologicznych - egzamin pisemny z biologii;
6)
na wydziałach farmaceutycznych - egzamin pisemny z chemii;
7)
na wydziałach Szkoły Głównej Służby Zagranicznej oraz w Wyższej Szkole Handlu Morskiego - egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego według wyboru kandydata.