§ 7. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  7.
1.
Za całość prac związanych z doborem kandydatów do szkół wyższych, znajdujących się w obrębie województwa, odpowiada przed Ministrem Szkół Wyższych i Nauki delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki do spraw młodzieży, a w województwach, w których nie ma szkół wyższych - delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki do spraw rekrutacji, powołany przez tego Ministra.
2.
Do zadań delegata Ministra Szkół Wyższych i Nauki do spraw młodzieży należy czuwanie i kontrola nad pracami powiatowych (miejskich, dzielnicowych) komisji rekrutacyjnych, koordynacja prac komisji uczelnianych oraz komisji dla doboru kandydatów w danym ośrodku, przyznawanie stypendiów i pomieszczeń w domach akademickich oraz planowe kierowanie kandydatów do innych ośrodków lub na kursy przysposobienia zawodowego.
3.
Delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki do spraw rekrutacji czuwa i sprawuje kontrolę nad pracami powiatowych (miejskich, dzielnicowych) komisji rekrutacyjnych.