§ 6. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  6.
1.
W każdej szkole wyższej właściwy minister powołuje komisję uczelnianą do spraw rekrutacji.
2.
W skład komisji wchodzi rektor szkoły jako przewodniczący oraz przedstawiciel właściwego ministra i przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej danej szkoły wyższej.
3.
Do zadań komisji uczelnianej należy:
1)
decydowanie o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego,
2)
koordynacja i kontrola prac komisji dla doboru kandydatów na poszczególnych wydziałach,
3)
zatwierdzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów przez komisję dla doboru kandydatów,
4)
współpraca z delegatem Ministra Szkół Wyższych i Nauki do spraw młodzieży w sprawach dotyczących pomieszczenia młodzieży w domach akademickich, przyznawania stypendiów oraz planowego kierowania do innych ośrodków lub na kursy przysposobienia zawodowego.