§ 5. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  5.
W przypadku, gdy liczba kandydatów na pierwszy rok studiów danego wydziału (oddziału, kierunku studiów, studium specjalnego) przekracza 300 osób, właściwy minister może powołać dodatkowe komisje. Dziekana jako przewodniczącego komisji zastępuje wówczas członek rady wydziałowej, powołany przez właściwego ministra po wysłuchaniu opinii dziekana.