§ 11. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  11.
Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa lekarskiego, stwierdzającego stan zdrowia kandydata, pozwalający na podjęcie studiów w zamierzonym kierunku.