§ 6. - Tryb orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.