§ 5. - Tryb orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.
§  5.
Za datę doręczenia orzeczenia uważa się dzień trzydziesty, następujący po dniu wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego, w którym nastąpiło ogłoszenie orzeczenia.