§ 18. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1951.19.155 - OpenLEX

§ 18. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.19.155

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.