§ 16. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1951.19.155 - OpenLEX

§ 16. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.19.155

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  16.
W przypadkach dotyczących postępowania, a nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341 wraz z późniejszymi zmianami).