§ 16. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  16. 
1. 
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia komisja sporządza pisemny protokół wszystkich czynności. Protokół w zakresie poszczególnych stwierdzonych w nim czynności podpisują członkowie komisji biorący udział w wykonywaniu danej czynności.
2. 
Zgłoszenia, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje, składane przez komisję i wykonawców, oraz umowa dotycząca zamówienia stanowią załączniki do protokołu.