§ 22. - Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.168

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.
§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.