§ 2. - Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.
§  2. 
Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w placówce co najmniej 2 lat.